Společnost CLITIA a.s. byla založena v roce 2002 za účelem dovozu a prodeje transformátorů VN/NN. Následně se začala zabývat montážní činností při výstavbě a rekonstrukcích elektických rozvodných sítí a elektrických zařízení. Svoji působnost v roce 2008 rozšířila o nákup zanedbaných nemovitostí takzvaných bownfields. Takové objekty byly většinou snadno dostupné a byly vhodné k rekonstukci a novému využití. Rekonstruované objekty a areály jsou následně využívány k vlastnímu podnikání dceřinných společností nebo určeny k pronájmu dalším subjektům a to buď k bydlení (bytové domy) nebo podnikání (obchodní a skladové prostory).

Společnosti CLITIA a.s. se stala finanční skupinou v jejímž portfoliu se nachází dceřinné společnosti zabývající se různými obchodními činnostmi ve výstavbě, energetice, cestovním ruchu a zdravotnictví. Stala se tak silnou a stabilní skupinou s rozsáhlými zkušenostmi v provozování objektů s rozsáhlou energetickou infrastrukturou, projektováním a výstavbou v energetice a provozování energetické infrastruktury.

Výše uvedené získané zkušenosti jsme se rozhodli využít a poskytnout i dalším zájemcům. Proto byla vyčleněna samostatná společnost zabývající se výstavbou, údržbou a provozováním Lokálních distribučních soustav.