Jak to funguje?

Svod VN 35kV.png

Počátek je vysoké napětí

Páteří elektroenergetické sítě je Přenosová soustava provozovaná státní společností ČEPS. Přenosová soustava přenáší velké objemy energie mezi jednotlivými oblastmi a jsou k ní připojeny velké elektrárny. Přenosová soustava je také napojena na energetické soustavy okolních států. V každé oblasti republiky jsou k přenosové soustavě připojeny jednotlivé Regionální energetické Distribuční soustavy, které provozují 3 regionální distributoři ČEZ, EON a PRE. Výběr dodavatele není možné v daném regionu ovlivnit.

Trafostanice LDS

O snížení hladiny vysokého napětí (VN), která je daná hladinou VN regionální distribuční sítě na hladinu nízkého napětí (NN) 0,4 kV se postará Transformátorová stanice LDS, kterou vybuduje zřizovatel, provozovatel a správce LDS. Zde začíná možnost výběru vhodného, odborného a schopného dodavatele pro investora projektu.  Transformátorová stanice je prvním důležitým mílníkem k zahájení realizace nového projektu. 

realzace06.jpg

jen LDS detail.png

Lokální distribuční soustava (LDS)

Vymezeným územím LDS jsou pozemky realizovaného stavebního projektu, například průmyslový areál, bytový dům, nebo soubor bytových domů, obchodní centrum, ale také třeba nově budované satelitní městečno nových rodinných domů. Na tomto území budou zřízeny energetické rozvody nízkého napětí 0,4 kV mezi transformátotovou stanicí a jednotlivými objekty. Předmětné rozvody společně s trafostanicí na vymezeném území tvoří lokální distribuční soustavu. Každá taková soustava musí mít svého provozovatele, který zajistí její stabilní funkci, údržbu a připojování nových uživatelů. Volba provozovatele distribuční soustavy je svobodným rozhodnutím investora projektu a není tim nijak dotčen výběr dodavatele elektrické energie pro koncové uživatele.

Jaké jsou výhody LDS s námi?

ZJISTIT

Chcete nás kontaktovat?

Ozvěte se nám zde